0o0

1958 / 1985

Politioverkonsabel Per Pedersen
skutt og invalidisert for livet, døde av skadene i 1985

Overkonstabel Per Pedersen (42) ble skutt og livstruende skadd under pågripelse av en tyv i Oslo.

Pedersen ble invalidisert og ble sittende i rullestol resten av livet. Han fortsatte å jobbe ved Kriminalvakta ved Oslo politikammer. 3. februar 1985 døde han av komplikasjoner etter skadene, før han nådde pensjonsalder.