0o0Symbolet "The Thin Blue Line" har sin opprinnelse i Storbritannia,  men er etter hvert blitt utbredt i USA og Canada for å minnes falne polititjenestemenn, og for å symbolisere forholdet til politi i samfunnet som beskyttere av andre sivile fra kriminelle elementer.

Ideen bak det grafiske designet er at rettshåndhevelse (den blå linjen) er hva som står mellom de kriminelle og de potensielle ofrene for kriminalitet. Den blå midtlinjen representerer politi, den øverste svart stripe representerer publikum,  mens den svarte stripen på bunnen representerer de kriminelle.